Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

?3iife OG bc 9fi!tge hm »ife t)c ga»ige og

(gnfolbige 5(rbeiDe an, \>dx *J)grre tjilDc tjifl

no! vifc bcm ^r^D an.

$il rtiet) , fnn (coge ?9?enne(!cnc, imob

®ul)é befalinger , fcl» faa mange itiaval)Tc

^in bringer i ^jjcicn for berc^ gormevel fe,

Cit t)or ^@rre i!Fe ^ar nobig at Fomme Dem

til ^telp. 3^3 ^