Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

tJi3 og ut>cntcnt)e , at \)ifie Deci^no^

„ mUTe Slf^anDIinc^ev^ ©ienncmlce^ning,

,, og Derncf! ^ijjc ^atriotcré ulige SiC^

„ning om et og ant)et, ^ac opv>aft

„ t)et Ønjf e ^ at nogen goD S)?anD

,;fom fant)teé fovfpnet mcD t)et Dev

,, til^erent)e, t>tlt)e paatage fig t)cn lU

„ mage , at \)ife loore ?ant)émcent) t)en

//

vigtige ©runt*, \>(\a ^^ilfen De funDe

„ bpgge t)ere6 ©kitninger , om gcc^

,y DevnelanDeté borgerlige ^iljlanD :c. ,,

faa maae man \)el fige, om Dette fro^

te ^erE, befattet i et lille ^inD, fom

om De fterjle og fiefte 5ing i "^Jer^

Den, at 93egpnDelfcrne og 2lnIcDningev#

ne til Dem, I;ar vceret fmaac og til^

fælDig.

Seg v>i( nu iffe tafc om , t\)oc

tinge at SlnleDningerne enD og til De

X)emelDte Deconomij?c 2lfl)anDlinger, fra

,

85e^

More magazines by this user
Similar magazines