Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

14' @^'/T\eå^S

iie|lf!c o(j Oitint»ij?e ^an^e(, ut)i ^ané pa*

ttrtottfTe Canfec ovet in^niifactiir --

bnt'lPcercrict, p^Tø. 45.

03 ^a*

pitcl f cm ^(tnncmat^s t>^Qiigc 2ifiib3f

^etiDcr, etlet Oc i^^f>^tte fccmrneDc V^;rCf

fom Dracje pengene «£> af il«nt>ct igi'en^

]^»aD monne jeg Da |!al fijc ? @fal jeg

opregne nit bet fom jeg fauner i i)e(te SKe*

Oij^er, 09 fpli)e t>i(Te 3?laDe ligcfom De flnt)re

juine ^iJJapirer mct) lutter ubcl;agc(igc Oplpé*

ningcr/ og mange miuc ^ompatriotcr mue*

lig mcb 5D?i6fornøiclfe , eller jlal jeg tie?

^ie oar oi(l nof Det raa&cligfle for mig, og

funDe tingene Derveb retteé og beDre^, jeg

jTulDe tie for et)ig: 5>)?en Da Dijje Oplpijiiin*

ger, fom oel, for næri^oirenDe "JiD, falDer

oé faa ubehagelig, alligeDel i ^iDeu »il for*

oanDle fig til iDel 55cbageIig^eDcr, og ufeil*

barligen fore jlorjle ^\}tu og ^cimx meD

fig , ligefom jeg til min (lorfle gornoielfe

nllereDc \)({t feet aDfTilltge Sing at i>a?re fat

i ^

More magazines by this user
Similar magazines