Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

»eb 800 , \a ^nfcn^c ab fangen.

^ll[(•^hlHfget/2(l'bc^^c og pcfitmct frii

i^pbif, for ir.

3o(| 5ai^t)e inf! iFfc talt om ntle biffé

ttoij Drnnci' aniiitjca m

(iiuiac "Jintj , fom

^ol)C!i ^H'uoe uD af 2nnt)ct; og jcfj inlbc

ifFe næt?nc: nc^crtocjcft, (?^|tcti?, '^ummnf

^(Cr^ C»;virtir ^difclviox^u? , (Dlivcit , €a^

pas f ^mfict, IVJoif Icf , Cb^^mpi^nott ^

d'oatai^nci og €acao 2c>9>rAut, mcD niana*

foli)ine flnbve Xing fici'c, fom onac «ni)cr t)ct

Dvayii , fva ^olIanD , af ptovifioncj: og

2^t*jmcrict , bcvfom iFfc cutcn De fclofammc

%\n(^ ciiei- nogle af fammc ©Ingé {)aDi\' vcp-

ret aufi)Vte til »or 3»i*targt; £)a cnDDa I)ao<

i)e jeg i!fc talt om Dem, Devfom Denne mer*

fclige gorjliel iFfe |)aDDe Fommct I)eitil^

nemlii] : 5tt ^V*ngene ftr olie De iutfammeu?

De ^rtve, fem jeg \)at vegnet op ^cv, De qaae

aHefammen uD til gvemmeDe, og De $enge

^evimoD f fom ere bcregncDe o5 til ^uDtægt

^ foc

More magazines by this user
Similar magazines