Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

71 '(!^}å^:^^^®

for ut)gaaent)e ^are / t)c fommc Oevjlc ©c

kn fra t^urc egne.

geg t)il ifte tflle om, ^h\) bcv gnacc

af £anDet imdlcm 5lnr 03 S^aO/ foi^ ^^rc

XJiftei: 09 faabannc ^ing; Og cn^jTiønt t)c(«

te '^ah \icia Viftet er (lørrc cuD Det paa

e>øm, faa nx ^n Dog dcI ^ellcr at øn|Te,

il »g ifFe fnle om ^xbc fva

SftuéknD, 5D?ag&eborg, sji^nrfcifKv ^jj^netieri

og ©pnnien; 3ffe om ^ll8Ic(:^c^r fva fKwif

lanb, om (Bnl^ ' ^czt^er, paUcfdjev, fablet

og 2tarttDc^ klinget fra ^C^oUanb , og tufen-

t)e faabanne ^ing (Icre, fom t>er gnoe !>)3engc

nb for : 3eg »il gierne glemme, eller iffc

opregne be mnnge og Innge f)ce^m 9vegi(lre,

i min forjle ^pav(e^ anbet (kapitel , men t^a

ter ere nogle nnbre 'Ting, fom mnn enfen

i!Fe ju(i funbe tmU paa , eller Ⱦre Fi)nDifl

om/ faa maa jeg bererte:

More magazines by this user
Similar magazines