Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

(j^lÅ^Tré^® 4^

gov|Tic([cn paa $5raGtcvnc, imellem "Ji^rt)

Oi} 33r^ll^f, fi)ucé nof af mile Mioc cii nmq^

til] ^^inDiiiio, men nnnr ^enflnictioncu clicr

53t)(jiuuGcu nf gav(øicrne i)cref(cr bIcD in&^

l*c(tc(, faa toi'Dc Dc( cnDDa iffc fov(!iclIe faa

flanfFc mc(jet; Oo InD tjf^rc, at t)ct oo |!u^

t>e fov)Tic(Ie noijet , faa maatfe man ijjicji

UtccnU, \)'o\\Un /leiii^^cD , at faae 2. til

300. @fi&c mere i gartcti/ og oikv "Zn^^n'

i>c 5D?a(rDfcr ficvc opDragnc Hh (Bnn, og

faa nær »cD »^aanDcu i ^ilfælbc.

bonbon 5rtr 5lnI'?D?incr i!Fc oi^cr 2.

CDiilc fia 35t;cn, 0(j |!uli)e hln^c ^a»e fine

:Svnl Derfra, for ttw 4De ^ccl, af Det fom

i>e nu Fofie i)cm, men for at i)oIDe 500.

jlore ©Fibe ftaDig i gartcn , fom nu fure

t)crc^ ©rccn-'-ful til bem, fra 9Ri;'5i'aflccl,

fam er otjcr 80. S5)?ile borte, faa ere Dijjc

:^nl*?D?iuer t)ci) £onbon alDcIe^J forbuDnc

More magazines by this user
Similar magazines