Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

54

d'i^.T^iå^®

O^ qaat Vi nu »ibcre, og fee til H

^vti^t €itpitkt, og i fær til bet isDe, faa

fec t>i tevi , (igefom i eti (Samling, til »ot

nllerfiøvpe govlpflelfc, l^borban alfc ^oHta

begi>nbe at tcsnfe , og alle ^cenbcr i Janbet

lil at gaae, ret ligefem »i Ifiattbe faaet et npt

£io og en anben @ei(l, faa m »el maajjrifc

t)ore Xiber Ipffalige.

53ore Sibet l^aue fiørfl 5«^^ ^^« ^pff^

«( kfe ben fmuffe 2lnt)iiéning fom ^r. po

InQm l&ar giuet oé , om pot^tos eller !3ot&*

lltblcs gortplantelfe i bet oeconomti'Bc tn^r

satins iftc 7^int>, p^g. 189./ og faa 5D?r.

$g;rtgclbrccbt ^ccfcns ^vct? i ØvtCf^cUc^

matUn til ©r. 2lens /latrin , om l&t)frle*

Ué ^an l)c\t hgpnbt at plante ^otaM ellec

3orb'2iS6le; en £D!Fe, fom fpncé fanjfee

gan|!e lille i nogleé $mf men en £i)ffe for

SRorge , efter mit ^i)!Fe , fom er ^eel jlor /

faa fremt anbre »ilbc giore ligefaa ; mett

wbnu (lørre £\)fFe , om be maattc fmagc

Sfiorbmanben, og (\t ttt iffe maattc \xxxc hcf

Paffet meb §am , fom meb @a:blanbé S5on*-

ben;

More magazines by this user
Similar magazines