Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

i% (S^'^m^§^

Begpnbn- igicn (\t cl(!c £)»evl)rtflt)i(j5eb i Oxb,

ligcfom auDrc i ©ievningeit , faa er tiet nof

Itfi n( jeg \i(\lUv famiitcn, og ht^mt mig

tgien til uor vcttc 2(utor.

Og t)a nu ol &ané pattiotiftc ^cnfi^t,

tjcb bettc (it grtnjce ©frifreé 3nD^o(b, iffc

olene gaaer'krjen, f,(it mtfe (ine Eanbém^nD

;/^»oi1et>eé mange inclinere alt for meget til

„ flt falDe flf for ^JinDen nf l^tjer ni;e SD?oDe,

;,n9e ^aafunb, til ^rngt, ^ellpll og 0»cr^

„ t)aat)ig^eD, men og raaber faa »el til ©par-

i,fommclig^ci)g og 5(rbciDfom^ct)^ Opmuntring,

;,fom til at fætte ®rænt)fer for »or Ooerbaa«

„bigjet), paa tiet at3nDt(?gterne for oore egne

i,^rot)ucteri> Ubfovfel i Det nllerminbfte imattt

»eie op mei) llbgifterne

f, for fremmebe ^arer^

„3nt)førfel„ faa glæber jeg mig ^ierteligeti

at ^ai)C faaet faa iiot cu lYian^, t»ct> Pete

yaa min ©it»e.

gor faa Icrnge vi iFFe nlfe Blive enige

øm biffe s^e .^o»et)fi»)Ffcr, nemlig:

)

More magazines by this user
Similar magazines