Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

6o '©14^'^S

tiogle af ^em, fom enbnu iffe 5a»e latiet fi^

trnge iub i benne ^ajl.

3^9 i)ee& no!, af Ovct^aatfigfyct) iffe

Jjil regnet for en £fl|}, og jeg mlt)e ^ellcr

iffe gierne txatU \mb [)enDe og ]f)ent)c^ Sil-

l&i^ngere om Mit £)ri) , men berfom !)un

giør, «t »i, fom nøieé met) en ^ugge n«ar

j)i femme til ^crben, og mcb en ^ifie naar

t)i gaae af ^erben, at ()e(e ^tongeriger imeng

iffe funbe forflaae, 5\)aD |!a( Di t>a falDe genbe?

^Dab (!al Di ffllbe r^enbc, berfom ^uti

jjiør at søjenneffene fovobe i ©aarlig^eb t i

Jjpragt og i 55ellpfl, alt tn bc funbe j!ra6c

(ammen, og ftolbe ^nn^ iffe fom be Darc

?oimebolt>ete oø itult>c gt^tc ^cgitfTab foc

t>et, fom t>c vare bcttoct^C/ men, fom be

tåre .&errer beraf?

Og f)Dab |Tal Di Falbe ^enbe, brvfom

5un faacr be ficjle §0?cnuc|fer til at bcgt;nbc

i ^erben, ligcfom bcrcg S^bre cnbtC; og til

More magazines by this user
Similar magazines