Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

l^:é^W§} 6i

3cg er »ié ^cia , Derfom limi og Dore

gorf(Ji)ve/ fom nu fouc, fiQbt op tgien, ocj

!om int) til oé, og bcfnae »ore ^ufc og »oc

Jette-' ^aabc, faa tti(&c te tæure, at t)i maatrc

»ffrc bleDuc incoef rige og fiorc golf : sjJieii

fpurg(e De o^ ab, ^»ab »i unvc, og {)ttat) uot

gormue »ar, faa »ilbc De flcjle af of tJifl

noF \)(iH 5farfag at iin^jTn(De fia oø uuDfec

fig DcD Dcvcé dloixmxd\t,

Og monne »i i!Fc Da tør regne Otter^

^anDig^cD iblant £aflcrne ? 3«''9 »'^^"'^f j^'

Og ifU Det fllenc, men jeg tojnfer , cit ^m

i »ijfc 5[)?aaDer enD og er Mrrc cnD De

(tabcnbare Jaftcr; ^t aabenbare £ajler, Dem

fienDe golf Dog , og faa lorngc ?0?cnne(!ene

ilfe ^ar aflagt al SDJcnncjTelig^cD, faa j!i)C

De Dem Dog, og tage (ig nogcnlnnDe uare for

Dem, men \)\^tm fcigi-r (ig i^are for OuerDaaDig*

5)cD, faa længe ^un gaaer uuDcr S)i)Dcné50?aé^

qtte, og ingen anfcer ^enDe for Det fom ^un er^.

?:iaaDcr Derfor, fierefle 95røDre! at je^

cnDnu fortdigcu »ifcr, at «^;Ojøbct> eic

More magazines by this user
Similar magazines