Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

(Dm 25anc\vci:ottcv. 53

(1kr xixxqc \\q mo\) , nicii fpo fan uogtc ftg for

faat)au cu i5anqt)cro((t:cr cllcr 5i)?DVbbva?ut)cr.

Og IS)t)aD fiuiDe Da Ⱦre billiijcrc, cnt) at

[aabaii en (Erté ' ^cDrac^cr , bcr giøv fig (pfliij

paa fin .^a'jlcé iyvCGUiuG p{} (Siu'cD , fvecDte t>ct

iib igicn v^^^ @^affi)t(ct ; 9}?aac Dog cu amt

©oIDat tit l^bc (Spib&roD , for fian fan ^at)C

foriH'uDt (»eb en eller auben frifufult)

M Der iffc er en Daler MrD, I;i)aD

£eili9^et))

flulDc D«

iFfe Denne ©fielm for \aa mange ^ufenDe: ^en

f}an Ficr om en føtc .^iD i fin fovgi){Dte ^arm

i(]{eu fom fer, ocj t^r »el (age^ i (Sel{!a6 meD

«nDrc (vrlivje 5D?ennejTer igieu, og Det i Danne--

inavi, fom^ar, i ^ettc @ti)ffc, ligcfom i alt

nnDet, De allerretfærDigfie^oue, fom noget golf

Tpaa 3ovDen ()ar; vid. gororDuingen af 1702.

t)en 22. Oetobr,

sS!ftan hitccnU Dog ^bilfen f!)ffalig (Sjfeet

Det »ilDe giore, om Diffe ypperlige £otje ble»e

iattc liDt mere i g):fecntion : ^^"^»or meget trt)g*

gere Det »ilDe »ere for De S^iige at Inanc uD;

»£)»or meget lettere Det »ilDc »ccre for De ^ræn>g

3

Q3«3^