Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

75 ÆJ!^/t!'!:^S

iljj^lj^a m nu l&ar opnaact iilt mit ^ierfeS

*^^^S Øn(!c oo 3ntcntion , meb bijjc mine

occooomij^c Crtnfa- til bøterc ^ftcc-iCanFe,

ligefom jeg ^ar Dcclarcrct bet uDi gorMlen af

min ific^pavt, uDi bijle Orb: 2(t fytitn'øere

og (l^ire ITJcen?) af mere ^^n^figteiv maatte

opvæffcs til at ovcttanH og itiivc nocjct

om vott 5æ&rcncIrto&s (!>economié 05 €om«

meuCf 00 begyn^c at giørc €(ticukt og^a*

lancc^egniogciv faa er bet Dcl paa Xibe, at

jeg jlaaer mig til SKoligl^ci), og feer til om jeg,

(om ben bcr meb (in lille 35aab og ringe ^unfl

meb gvpgt og5D?ob førjl »ouebe (ig ub paa beti

fe ^ai) og uOcfienbte garMnb, fan fommc lyN

felig og ubejlabiget i ^pc^mx,

3eg glæber mig fom patriot, \^(\(i mt

55a?brcne(anb5 ^cgnc , »eb bifye ^^^atriotijTc

©friftcr, fom ^IJerben forbum i>eb ?9iagneteti

og Compajlet; Og uirfelig uor^la-be [>or \)iU

ler iffe V(rrc minbre , for i^or £t>!fe er iffc

minbre; (£r bet iffe cnjyffe for vore Dage/

,

at

More magazines by this user
Similar magazines