Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

78 ©j^li/T!^'

d^allen, (Breve aftHoItF«, fom &e« Der fifler*

f«r(l »Ærbi(ici)c Diffe ^labe mcb (in I^^ie c^

tnilDc 2(ttcntiort, uDcn f)t)ilrcn ^e og ioi(l uilbc

»iénct i Dcrcé Utifpring og uUn-ig ffi»c grcniuf.

-^rttts flotc Magnnnhnité c^ ^ktliQl}Ct>

til BanMK^/ f^^ni bar fna meget o»cr iiuD

DijTc ^labc, Den l)flr \)i at ta!fe for fccn §»-

l)c\) t)e pf til ^rpFfcH/ fom alDrig Dnr r;ert af

fer , og fom nu ^ar f)at)t faa mange beiligc

frugter i gølge meD (ig: ©et er ^crfor iffe

mig alene fom ofrer ^am min ftore ^afpgelfc^

men jeg er \>\é i^aa , at Det ^ele »iifc ^ublieuiii

gier Det meb mig, og at De tilfommenDe 5:iDec

Icrngc l&erefter |Tal mc J^ani ^uFommelfe, foc

fiaDan en ^Belgicrniug til g(?DernelanDet fom

fllDrig fan uDDøe.

?!}?in lal mxc Dernæjl }paa Det aflerfiier*

teligfle gittet til De '^Øxvt>c ^^ntet , fom t>i'

Dere l[)avc approberet og recommenDeret DilJc

farter af mine ©frifter.

Den »cere a[ler|Ti)lDigj] Q'mn til (^Ditor

Com jeg faa hn Ml)i i)am) af ^anmat^e o^

More magazines by this user
Similar magazines