Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

7© €apit. 8.

I T

I

fonimc 2tu(a?gcicvcn til nogen ?il\)tu, men vel

til ^ve: 2)ct er egentligen fmft »ovc (i\HX'

fommerc, fom jlal f)ø|lc gructen nf i^oreé 5lV'

BeiDe / ligefom »i nu {)ø(le gvugten af faa nuuu

gc t}|jperligc 3«^rt'tningcr, fom »orc avbei^fom*

me govf(ti)vc ^atje giovt for oé: 2ll ben ^i)tfe^

fom t)i for nær»a?renbe Xii) frtn ^a»e Deraf, t)et

er, at pengene begpnbcr at h\m perc i 2ani)et;

2(rmoi) 6egt)nbcr at tage af, glittigbcb 6eg);nber