B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

94

over smudsig Grund. Vi laa her i 5 Dage. Vore

Overordnede var i Land og legede med Pigebørnene

og forfriskede deres Kroppe. Vor Kaptajn fik

her et Brev fra Kjøbenhavn, som ikke bragte andet

nyt end Fred og god Enighed med alle Na-

tioner. Da vore Overordnede kom ombord, gjorde

vi os klare til at sejle om Aftenen Kl. 8 og holdt

da vor sædvanlige Kurs i Sydvest. Vejret var godt

og Passaten endnu stadig, indtil vi kom paa Højde

af St. Croix i Vestindien, hvor den usunde Taage

faldt over os, der plejer at koste mange Menne-

skers Liv, hvis den kommer, mens Folkene sover

nede i Skibet

paa Dækket, thi man kan ikke ligge

paa Grund af den stærke Varme. løvrigt var vore

Folk ikke meget syge paa den Tid, og paa Hjemrejsen

døde kun 4 Matroser, som faldt ned fra Tak-

kelagen, og en Dreng. Jo mere vi nærmede os

Kjøbenhavn, jo bedre blev vore Overordnede mod

os. Nu flk vi Brændevin to Gange om Dagen, hvad

enten vi gjorde noget eller intet, aldrig blev der

skændt paa nogen, endnu mindre fik nogen Tamp,

saa at vi ønskede, at Rejsen maatte vare længe.

Da vi kom Nord for Ækvator, omtrent 7—8 Grader,

begyndte Vinden at forandre sig og blæste nu undertiden

lige mod os. Da vi havde omtrent 200

Sømil til England, mødte vi en engelsk Kaper; den

skød paa os i den Hensigt, at vi skulde komme

ombord til ham og fremvise vort Pas; men vor

Kaptajn sagde gennem sin Raaber, at de skulde

selv komme ombord hos os og fremvise deres Pas,

og hvis det ikke skete, skulde det koste Krudt og

More magazines by this user
Similar magazines