B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

95

Kugler. Den engelske Kaptajn drog en nyttig Lærdom

heraf og kom ombord hos os med nogle engelske

Faar eller Beder, som han skænkede Kaptajnen,

saa at de blev de bedste Venner og drak sammen

hele Dagen. Vejret var godt med svag Vind fra

Nordvest. De engelske Beder var af Størrelse som

en 1 Aars gammel Oxe og med krøllet meget fin

og blød Uld. Jeg véd ikke, hvor megen Talg der

var af hvert Faar, men naar Kroppen var bleven tør,

var der 3 Fingres Tykkelse af Kød og Fedt ved

Ribbenene, og saaledes forholdt det sig med det

andet Kød paa Kroppen. Derefter tog vore Chefer

Afsked med hinanden, og

vi satte vor Kurs i Nord-

ost og fik ustadige Vinde. Nu fik vi undertiden

meget at bestille, især naar Vejret var daarligt, men

der var ingen, der slog os, undtagen vor Skibsmand,

som det morede at høre Matroserne skrige. En

Nat hørte Kaptajnen, at Folkene, som var forude

i Skibet, bad og bønfaldt Skibsmanden om Naade

og ikke at slaa saa meget.

Kort efter lød der en stor

Støj, der stammede fra, at Matroserne raabte: „Ak,

Gud bevare os! Vor Skibsmand er falden overbord !"

Dette hørte Kaptajnen og kom ud paa Dækket og

spurgte, under hvilke Omstændigheder dette var

sket, men Matroserne var saa sørgmodige, at de

teede sig, som om de ikke kunde give nogen sik-

ker Underretning derom. Men da Kaptajnen gik

fra dem agterud i Skibet, gav de sig

alle til at le

og at synge Spotteviser. Skibsmanden kom aldrig

igen, og der var ingen af Matroserne, der savnede

ham; men vore Overordnede savnede ham stærkt,

More magazines by this user
Similar magazines