B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

96

thi han plejede at sladre til dem. Kaptajnen truede

dem med, at de skulde møde for Raadstueretten,

naar de kom til Kjøbenhavn, men da de kom dér,

var alting glemt, saa at der ikke blev talt mere

herom. Nu sejlede vi en 14 Dages Tid og fik Eng-

land i Sigte, men ikke saa nær, at vi kunde tale

med nogen Mennesker, da Vinden var os gunstig.

Herefter saa vi ikke Land, før vi fik Norge i Sigte

en Morgen Kl. 8. Hele denne Vej fra England var

Brændevinsspanden oppe paa Dækket paa hver

Vagt, saa vi var halvt berusede hele Tiden, og laa

paa Dækket som Hunde af Glæde, thi vi tænkte •

kun paa Kjøbenhavn og de smukke Pigebørn. Fra

Norge satte vi Kursen ind i Kattegat om Aftenen,

var i Helsingør Kl. 12 næste Dag og affyrede 27

Skud ud for Fæstningen og fik 9 igen. Vi blev

færdige med Toldkammeret i 2 Timer, gik saa strax

til Vagtskibet og klarerede os, tog saa Lods med

ombord til Kjøbenhavn, først til Kongens Vagtskib

og saa til Toldboden, og blev budt velkomne hjem

fra den lange Rejse.

Vi ankrede da paa Kjøbenhavns Rhed, og gik

derpaa i Land i vore Silke- og Fløjels-Klæder.

Jeg fik Herberge hos Bager Rasmus i Laxegaden,

som var den ypperste Horevært (Ruffer) i hele

Kjøbenhavn. Der var 3 Musikanter og Dans Nat

og Dag og ikke andet at bestille for dem, der Havde

Lyst dertil, end Drik og Udsvævelse. Jeg gik op

paa Bjørnens Plads 1

) efter Arbejde, da mine Penge

var fortæret efter 6 Uger.

l) I Originalen staar der: „Bjornsens platz". Det er Bjørns Plads, nu Wilders

Plads paa Christianshavn.

More magazines by this user
Similar magazines