B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

97

Derefter tog jeg Hyre til Frankrig med Skibsfører

Ole Kiolling, der skulde tage en Tømmerlad-

ning i Frederiksstad i Norge. Før jeg tog fra Kjøbenhavn,

var jeg sammen med mine to Kammerater,

der ogsaa tog med samme Skibsfører; vi spadserede

rundt i Kjøbenhavn og var inde i de fornemste

Værtshuse. Vi kom ogsaa til en Brændevinsbræn-

der, der beviste os stor Høflighed med Vin og

Kaffe uden Betaling. Han gik i en Slobrok af Silke,

og alt hans Bordservice var af Sølv, hans Kone

var klædt som en Gehejmeraadinde, med Gulduhr,

der hang udenpaa hendes Klæder; hendes Mand

havde to Uhre, det ene af Sølv, det andet af Guld.

Han sagde til os, at vi skulde laane ham 50 Rigs-

daler hver. Dette gjorde vi ogsaa, da vi jo vidste,

at den danske Mønt ikke var gangbar i Frankrig.

Han lovede at sende os Renterne med omgaaende

Post, hvilket han ogsaa gjorde samme Vinter. Vi

gik fra Kjøbenhavn 3 Uger før Mikkelsdag, saavidt

jeg husker, og kom til Frederiksstad i Norge

inden 14 Dage. Her er en Fæstning, hvor jeg var

oppe med mine to Kammerater, Didrik Fester og

en Svensker, ved Navn Elias, en af de højeste

Mænd jeg har set. I dette Kastel var der 3 Fan-

ger fra Island, en af dem var fra Vellir i Hitardals

Sogn; alle vare de dømte paa Kongens Naade,

og vi gav dem nogle Skilling. Her var Kvinderne

kolde, men hvor vor Lods boede, var meget be-

hagelige og elskværdige Mennesker, ligesom ogsaa

i Omegnen. Nu begyndte vi at indtage vor Tøm-

mer-Ladning, og da vi var færdige,

blev vi tre

More magazines by this user
Similar magazines