B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

98

inderlig indbudte til at møde til et Bryllup, der

skulde staa i Hestegaarden, lige i Nærheden af

hvor vort Skib laa; men Parret, der skulde vies,

var kun fattige Folk. Vor Skibsfører sagde, at vi

gerne maatte møde ved dette Bryllup og

bede til

Gud for Ægteparret, at deres Ægteskab maatte blive

Gud til Ære og deres Venner til Glæde. Vi tog

vore Stadsklæder paa, gik i Land og fulgte Parret

i Kirken og gjorde stor Stads af dem med største

Komplimenter, og derfra til deres Hjem, hvor der

blev drukket og godt trakteret. Hver af os gav

Ægteparret 1 Rigsdaler, og havde saa i Sinde at

gaa om Bord; men der var en Kone, som kaldte

sig Karen, som indbød os til sit Hjem, inden vi

gik til Skibet. Vi fandt denne Indbydelse god og gik

med denne Rufferske til hendes Hus, hvor der var

3 opredte Senge og 3 Skøger. Vi gav os til at drikke

Kaffe og The, og derpaa skulde vi danse, men jeg

satte mig paa en Stol og faldt i Søvn og vaagnede

ikke før vor Lods kom efter os tidlig næste Mor-

gen; da vaagnede ogsaa

mine Kammerater. Lodsen

og Karen kom saa i stort Klammeri og han truede

hende med Børnehuset i Kjøbenhavn, men tilsidst

blev de dog gode Venner. Vi gik saa ombord med

ham, og han forklarede alt paa bedste Maade, saa

at Skibsføreren blev medgørlig. Herefter begyndte

vi at forhale Skibet længere ned paa Havnen, ind-

tage Vandfadene, og gjorde os færdige til Rejsen

tidlig næste Morgen.

Næste Morgen kom vor Skibsførers Kone, som

boede i nærmeste Købstad østen for Frederiksstad,

More magazines by this user
Similar magazines