B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

99

som kaldes Frederikshald. Hun var Datter af Klok-

keren dersteds og vilde tage Afsked med sin Mand,

før han tog bort fra Norge. Hun græd meget, da

hendes Mand ikke havde været hos hende i 3 Aar,

i hvilke han havde opholdt sig i Kjøbenhavn, naar

han kom fra sine Rejser; thi det er i almindeligt Ud-

landet, at Manden kan være borte fra sin Kone maa-

ske i 10— 12 Aar, men dog skriver til hende for at

underrette hende om, at han er levende. Jeg troer,

at selv om dette varede hele Mandens Liv, saa vilde

Konen ikke kunne foretage sig noget imod ham,

især hvis han sender hende noget, saa at hun ingen

Nød lider; og selv om hun lider Nød, maa hun ikke

gifte sig, men hvis hun lader sig besvangre, kan hun

vente den Straf, hendes Mand vil lade hende over-

gaa. Men om saadan Adskillelse mellem Mand og

Kone er vi her i Landet [o: Island], især Søfolk,

aldeles uvidende. Jeg vil nu slutte mit Interlocuto-

rium med Ordsproget: Hvert Land har sin Skik!

Vi satte vor Kurs i Sydvest fra Norge

til Ka-

nalen, der er et lille Hav mellem Frankrig og Eng-

land, og var paa Vejen dertil i 3 Dage, om jeg

husker rigtigt. Den fjerde Dag gik vi gennem Ka-

nalen og kom i den franske Bugt om Aftenen. Vinden

var imod og vi kunde ikke naa Cordan, 1

) som

ligger i Ravere, og som vi skulde passere til Pardeux

[Bordeaux]. Skibsføreren sagde, at nu var

der to Muligheder, enten at blive paa Søen om

Natten, eller tage ind til Land til St. Martin. 2 ) Vi

!) Der menes det berømte Fyrtaarn La Tour de Corduan, der ligger paa en

Klippe i Girondes Munding.

2; Byen St. Martin paa den franske Ré udfor La Rochelle.

More magazines by this user
Similar magazines