B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

100

bestemte os til at tage ind til Landet, da Luften

saa ud til uroligt Vejr, Natten derhos lang og intet

Maaneskin, der kunde lyse os. Vi sagde,

at Skibs-

føreren bedst kendte Kursen til St. Martin, og vi

vendte saa og styrede mod Land efter Skibsførerens

Ordre. Vi ventede at se et Fyr i Land, men

fik aldrig noget at se og vidste af intet, før Skibet

stod paa et Sandrev. Det var ved Ebbetid, Natten

mørk og lang, og vi vidste ikke, hvor vi var. Da

nu Søen begyndte at ebbe ud, begyndte Skibet at

af om Nat-

hugge i Sandbunden, saa at Kølen gik

ten, indtil Vandet var ganske ebbet ud; men da

Floden begyndte efter Midnat og Skibet løftedes

op, fik det endnu mere Skade, saa at det kun flød

paa Ladningen, men var helt fuldt af Vand. Med

Morgenfloden kom der to franske Lodser til os,

huggede paa vort Livtov, lagde en Bøje ved vort

Anker og sejlede med os til Laflot, som er en lille

1

Købstad. ) Da vi kom dér, tog vi alt ud

Havn og

af Skibet, og da Ebben kom, laa Skibet i Mudder,

som vi maatte skovle fra, for at de Franske kunde

se Skaden. Da Floden kom, naaede Vandet op un-

der Tværbjælkerne, som Underdækket hvilede paa,

saa vi kunde godt lave vor Mad, naar det var halv

Flod og halv Ebbe. Tømmermændene, der dog iøv-

rigt var 22 i Tallet, kunde ikke [strax] gøre noget

ved Skibet; men det blev repareret i 12 Uger, saa

vi halede det ud paa Rheden i den 13de Uge og

bragte vor Ballast derud. Saa begyndte

Skibet til, saaledes at der intet manglede i,

i) La Flotte paa Øen Re.

vi at takle

at vi

More magazines by this user
Similar magazines