B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

103

3 Aar, og med Mundering, Kost og Ølpenge kan

dette anslaas til 5 Skilling om Dagen. Naar de tyske

Soldater formærker, at de er narrede af Kongens

Hververe, som tog dem til Tjeneste i Tyskland,

og som faar god Løn for at narre disse Bøndersønner

i Tyskland til den danske Konges Tjeneste,

prøver de paa alle Maader at slippe ud fra dette

Fuglebur, rømmer ud paa Sjælland, bliver fangede

af Bønderne, der bringer dem til Kjøbenhavn og

faar 6 Rigsdaler herfor, som Soldaten selv maa

betale. Han faar først Straf, nemlig 12 Gange Spidsrod,

derefter Vand og Brød, indtil Pengene er helt

betalte. Det samme gælder Matroserne. Naar de

rømmer for anden Gang og bliver fangede, erhol-

der de dobbelt Straf, men tredie Gang

er det Livs-

straf eller Livstid i Slaveriet. Jeg saa mange unge

og raske tyske Soldater gaa med Jærn om den

venstre Fod, og de skulde vedblive at udstaa disse

Kvaler hele deres Levetid. Men hertil maa dog

bemærkes, at de, som er fromme og skikkelige,

kan komme til at gaa hos Kommandanten, og efter

nogle Aar kan han søge Kongens Benaadning for

dem, saa at de bliver fri; men dette er kun at regne

som et Held og uklogt at stole herpaa.

Da vi kom til Kjøbenhavn blev vi strax tagne

fra vor Skibsfører, undtagen Kokken Matthies, som

var 23 Aar gammel, og Kahytsdrengen, som var

12 Aar gammel. Anden Dag

derefter fik vi vore

blev saa drevne

Penge oppe i Kommissariatet og

op paa Kongens Skib, men fik dog Frihed til at

hente vort Tilgodehavende hos vor Skibsfører Ole

Kiolling.

More magazines by this user
Similar magazines