B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

104

Jeg kom ombord i Orlogsskibet „Dronning Louise",

hvor vi var 700 ialt, foruden Soldater, og nu afgik

hele Flaaden, der vistnok var 50 Skibe ialt. Det

var sørgeligt at se ind til Staden, thi den Gang

troede jeg, at jeg aldrig vilde se Kjøbenhavn mere.

Grunden var, at de bedste Mænd fra Norge var

taget til England, nogle havde rømt, andre havde

købt sig bort for Penge i al Hemmelighed, men

paa Skibene var der baade gamle Mænd og unge

Drenge, der ikke duede, hvis det gjaldt. Da vi havde

i en Uges Tid ligget udenfor Hekkelfyr 1

)

i Hol-

sten, hørte vi at den russiske Kejser nu var afgaaet

formedelst en timelig Død, og dette blev kund-

gjort over hele Flaaden, og der blev ophejst Sejrsflag.

Den Dag var der Lystighed ombord i Skibene

med mange Slags Lege. Men herefter blev vore

Overordnede slemme til at slaa os og straffe, thi

nu var der ikke noget at frygte, da den russiske

Krig var til Ende. Vi skulde saa snart som muligt

sejle til Kjøbenhavn, da Kongen ingen Brug havde

over at kunne blive

for os mere, og vi blev glade

fri for al denne Elendighed. løvrigt stod nu Vinte-

ren for Døren, og det var ikke let at faa Hyre til

andre Steder, og vor Fortjeneste om Sommeren

paa de danske Orlogsskibe var kun ringe. Nu, da

vi kom hjem til Kjøbenhavn, skulde vi efter en

Uges Tid modtage vort Tilgodehavende, men det

blev os forbudt at forlade Staden og tage Hyre for

!) Saaledes Originalen, det skal være Eckernførde. Den 3. Maj 1762 blev en

Eskadre, hvoriblandt „Dronning Louise", under Kommando af Vieeadmiral C. C.

Grev Danneskiold-Laurvig sendt til Eckernførde for at føre Tropper dertil. Den

truende Krig blev til intet, da den russiske Kejser Peter III døde den 18. Juli

s. A.

More magazines by this user
Similar magazines