B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

105

det Tilfælde, at Kongen kunde behøve vor Tjeneste

til Foraaret, men vi skulde leve af Kostpenge, nem-

lig 3 Rigsdaler hver Maaned, hvilket var meget

lidt i Kjøbenhavn, hvor alle Ting var saa dyre, at

man maatte undres derover. Dette havde mest sin

Grund deri, at Menneskemængden, som var med

Skibene, var saa stor, at der intet var at fortjene,

og ej heller kunde vi tage bort, hverken ud paa

Landet eller ud til Dragør, hvor der ikke var saa

dyrt som i Staden. Dette var det værste.

Nu kommer 1

jeg tilbage til vorBrændevinsmand, )

som vi havde laant vore Penge. Da vi skulde rejse

med Kongens Skib til Hekkelfyr [Eckernførde],

fik vi Lov til at i gaa Land og hente vore Penge

hos denne Bedrager; men da vi kom derhen, var

hans Hus fuldt af Byfogedens Folk og Stadens

Magistrat, som alle sad og skrev. Vor Brændevinsmand

spankulerede frem og tilbage paa Gulvet og

røg. Vi meldte ham, at vi kom for at hente de

Penge, som vi havde laant ham, da vi rejste til

Pardeux [Bordeaux] med Skibsfører Ole Kiølling.

Han tav, men Byfogeden sagde til os, at vi ingen

Penge kunde faa hos ham, da han ikke engang

ejede de Klæder, han bar paa Kroppen; men vi

kunde lade ham indsætte i Slutteriet og give 3

Mark derfor og 6 Skilling til ham hver Dag at

leve

sagt,

af, samt 3 Mark for at faa ham ud igen. Kort

vi fik ikke noget hos ham, og da vi nu kom

tilbage til Kjøbenhavn, erfarede vi, at han var kom-

stillet.

!) Se Side 97, hvor der siges, at Renterne af Pengene rigtig var dem til

More magazines by this user
Similar magazines