B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

II

Hvilke særlige og personlige Grunde Arni Magnus-

son har havt til at forlade sin Fødeø 1753 og kaste sig

ud i et vildt eventyrligt Liv, er ikke ganske klart. Hans

Kone var nylig død, siges der, men han havde Børn og

Gaard og Jord. Han anfører vel, at han havde Uvenner,

men hans Udtalelser tyder paa, at det er ulykkelige

Forhold af anden Art, der driver ham bort, dog vel nok

i Forbindelse med den store Udve, som tidt har ført saa-

Islænder ud til fremmede Lande.

mangen ung og kraftig

Hvad han oplever, vil han selv fortælle. Han lader

til at have været en velbegavet, ret mærkelig Mand og

i Besiddelse af flere Skolekundskaber end almindeligt

var hos Datidens Almue, hvilket bliver hans Livs Red-

ningsplanke, da han hjælpeløs og fordrukken vagabonderer

om som Skolelærer i Thylands fattige Landsbyer.

Det er mere forunderligt, at han under sit omflakkende

Soldat har bevaret disse Kundska-

Liv som Sømand og

ber og sin livlige Aand, end at han efter alt det han

har gaaet igennem af Sult og Savn og Lidelser, har søgt

at drukne disse i Brændevinens dulmende Draaber.

Han har været en Type paa hin Tids saa mangfoldige

vagabonderende Existenser og har rimeligvis været vel

bekendt i de Egne, hvor han i saa mange Aar søgte at

Livet ved at undervise Bønderbørnene i de mest

opholde

elementære Regne- og Skrivekundskaber og morede og

forbausede Forældrene med at fortælle om sine Even-

i tyr fremmede Lande.

Hans aldrig blivende Ro fører ham endnu engang

tilbage til Hjemlandet omtrent 1796; men stadig utilfreds

med Forholdene, skuffet af sine Børn og uvenlig

behandlet af Slægt og Øvrighed, drager den gamle Mand

atter til Danmark, til Egnen oppe omkring Limfjordens

lave Bredder, og i Taagerne fra det barske Vesterhav

tabes de sidste Spor af hans urolige Liv.

Udg.

More magazines by this user
Similar magazines