B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

108

Jeg passede nu min Dont og var aldrig

i Matro-

sernes Selskab, og Kaptajnen var fornøjet over, at

jeg ikke søgte

Værtshusene med de andre. Naar

jeg kom fra mit Arbejde, gik jeg til min gamle

Madam i Nyhavn, gik i Byen for hende og købte

hvad hun sagde mig, og var hende altid velkom-

men, naar hun saa mig i Gaarden. Hun var kendt

med en Lieutenant, der hver tredie Dag fordelte Hol-

mens Folk til Arbejde. Den Dag, han udførte Fordelingen,

fik jeg Lov til at gaa hjem til Madammen

og gøre

hvad hun befalede. Dette forkortede Tiden

for mig, og jeg var glad over at faa nogen Frihed.

Jeg købte mange Skibsladninger af Mursten, som

hun solgte om Vinteren til Bygmestrene, og hele

Skibsladninger

af saltet Sild. Dette var hende til-

ladt, da hendes Mand havde været Grosserer. I

denne Gaard gik jeg saa længe jeg var Bøsseskytte.

Da jeg havde været 2 1 /« Aar ved Holmen, blev jeg

i Østersøen.

udkommanderet med Kongens Fregat

Paa denne Rejse blev jeg Konstabel, vel ikke fast,

men midlertidig. Nu havde jeg kun 1 Aar tilbage

i Kongens Tjeneste. Min Kaptajn talte ofte til mig

om Holmens Sager, men jeg viste mig ikke interesseret

heri, og han sagde, at jeg ikke skulde gyde

bort det urene Vand, før jeg vidste, at jeg kunde

faa rent Vand igen, og spurgte, hvad jeg vilde fore-

tage mig, naar jeg fik min Afsked; men jeg svarede,

at der vilde nok vise sig noget. Da jeg kom

paa Holmen, var jeg iblandt de Arbejdere, der fyldte

Pladsen op med Mudder, som de tog fra Søens

More magazines by this user
Similar magazines