B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

109

Bund ved Holmen; det var Matroser, der forestod

dette Arbejde. Da de kom med disse Fartøjer eller

Pramme med det vaade Ler, fandt Bøsseskytterne

nogle Jærnspigre, som tilhørte Kongen, da der paa

Hovederne stodFrederik den Femte ; disse Søm havde

de, der byggede Kongens Skibe der i Nærheden,

tabt. Nu saa vore Underofficerer,

skytte puttede dem i Lommen, og

at en Bøsse-

han blev strax

grebet og ført frem for den vagthavende Kaptajn,

der udtog to af Vagten og en Underofficer for at

ledsage denne Synder til Holmens Arrest. Paa Vejen

mødte de Kongen, der vilde gaa op paa Holmen

og efterse Skibsbygningen. Kongen spurgte Synderen:

„Hvad har Du gjort, min Søn?" Denne sva-

rede: „Jeg fandt i Dag i Mudderet 3 Jærnspigre,

som tilhørte Hans Majestæt, og som Skibstømmermændene

havde tabt i Søen." Kongen siger: „Hvor-

til vilde Du bruge dem, min Søn?" — „Ikke til noget

andet, Deres Majestæt, end naar jeg faar min Maanedskost,

saa vilde jeg hænge mit Flæsk paa den

ene, mit Kød paa den anden og paa den tredie

Kongens Klæder, som han har givet mig at bære,

naar jeg staar paa hans Vagt." — „Dette kan være

sandfærdigt, min Søn, gaa til Dit Arbejde, jeg har

erfaret, at mine Folk fanger de smaa Tyve, men

de store lader de gaa fri. Dette regner jeg for en

lille Synd, at denne Stakkel har villet bruge mine

3 Spigre, de to til at hænge sit Flæsk og Kød paa

og den tredie for at hænge sin Mundering eller

Klæder paa. Jeg vilde ønske, at I var mig saa tro,

More magazines by this user
Similar magazines