B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

110

naar jeg behøvede [Jer], og hvis jeg gjorde ret, saa

skulde jeg afskedige den vagthavende Kaptajn, thi

at idømme En livsvarigt Fængsel for 3 Jærnspigre

er en stor Synd; og herefter skal Ingen arresteres,

uden at jeg først faar at vide, hvad han har for-

brudt. Her foregaar saa mange Ting, som jeg ikke

véd noget om, og alligevel kalder I mig Konge,

men jeg troer, I gør Jer selv til Holmens Konger."

Disse Ord talte han, saa snart han kom op paa

Holmen til den vagthavende Kaptajn, saa at alle

vi Matroser blev meget glade, og herefter var det

sjeldent, at nogen Matros eller Bøsseskytte kom i

Arrest, og vore Overordnede var meget

tavse i en

lang Tid derefter; men Matroserne gjorde mange

Ting i denne Tid, som de ikke vilde have kunnet

forsvare, hvis det var kommet for Retten. — Saa

er jeg færdig med de 3 Jærnspigre. Jeg fortalte

dette samme Aften til min Madam, men hun lo

heraf og sagde, at før havde saavel Bygmestre som

Holmens Lieutenanter sendt smaa Skibe til Jylland,

der var fuldt fragtede med Kongens Søm og Skibs-

planker og solgt Varerne dér for god Betaling.

Det var sket i hendes Ungdomsaar, den Gang hun

var hjemme hos sine Forældre; hun var født i

Randers i Jylland.

To Dage herefter hørte jeg, at min Broder, Vig-

fus Magnusson, var kommen paa Hospitalet paa

Grund af et slemt Fodbrud. Han havde været

Tjener hos Kammerraad Schumacher i 8 Aar;

denne Kammerraad havde Inspektion over Kongens

Toldkammer og Toldbetjente og skaffede min

More magazines by this user
Similar magazines