B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

112

vel var Kongens Mening, at den, som havde en

mager Plads den ene Uge, skulde faa en bedre i

den næste. „Denne Islænder," sagde de, „gaar med

2 Uhre i Lommen, men vi kan ikke fortjene nok

til Føden for os, vor fattige Kone og Børn." En

Dag kom min Broder fra Vesterport, hvis jeg husker

ret var det Onsdag, da mange Bønder plejer at

køre ind til Kjøbenhavn med Smør, Ost, Æg, Fisk,

Flæsk og deslige Sager for at sælge dem paa Tor-

vet. Ved den Lejlighed faar Toldbetjentene altid

snu i deres

noget, især hvis de er Tale. Nu kom fire

skikkelige og

af min Broders Kammerater

og inviterede ham med sig ud paa en Vinkælder.

Han, som ellers aldrig drak noget, gik med dem,

men om Natten kom 4 Vægtere bærende med ham,

og hans venstre Fod var sønderknust, som om det

var sket med en Hammer, og hans Guldring var

borte; han sagde til mig, at En havde gaaet ved

Siden af ham og i lang Tid forsøgt at faa den plukket

af hans Finger, men hvem der havde forvoldt

ham alt dette, vidste han ikke, da det var sket om

Natten; men alle Penge var væk fra hans Lomme,

som de tog, der bar ham hjem. Dagen efter kom

han paa Hospitalet, og da først hørte jeg alt dette

paa Holmen af en Konstabel. Jeg gik strax til den

vagthavende Kaptajn og bad om Lov til at se til

min Broder, hvilket strax blev mig tilladt, og der-

paa gik jeg op paa Hospitalet og

fik ham at se.

Han sagde, at hans Hjærte dog endnu var i Orden,

omend han paa Kroppen udstod haarde Pinsler;

men nu havde Feltskæreren nylig forbundet ham

More magazines by this user
Similar magazines