B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

113

og taget de smaa knuste Ben ud. Jeg svarede:

„Ulykken rammer lige tidt de Kloge som de Ukloge.

Du har tidt omtalt min Drikfældighed, men jeg

maa omgaas en anden Slags Folk end Du, og gan-

ske vist er Toldbetjente ikke af den bedste Slags,

men de er dog bedre end Holmens Folk." Hans

forhenværende Herre, Kammerraaden, sendte ham

hver Dag med sin Husholderske, som han vilde

at min Broder skulde ægte, en Tallerken af den

Mad, som han selv spiste. Hver Søndag Morgen

bragte hun ham paa Hospitalet Kaffe og Frokost

den hele Tid, han laa der, hvilket varede i et halvt

Aar. Da han begyndte at komme sig, stod han op

og tog Logis hos en islandsk Uhrmager, ved Navn

Jon Sigurdsson. Da han havde været der i 14 Dage,

kom Kammerraadens Tjener og sagde, at han skulde

gøre sig klar til at rejse med et Skib til Jylland,

da Kammerraadens Søn næste Morgen vilde komme

til ham med Bestallingsbrev for ham at være Told-

Kontrollør i Hobro i Jylland. Næste Morgen kom

Monsieur Peder, Kammerraadens Søn, 1

) og bragte

ham hans Bestallingsbrev og Instrux, der kostede

12 Rigsdaler, som Kammerraaden havde udlagt, og

to Dage efter gik han op til Kjøbenhavns Børs og

fik fat paa en Skibsfører, der kunde tage ham med

til Hobro. 4 Dage efter var han kommen til sit

Bestemmelsessted.

Nu var jeg alene i Kjøbenhavn blandt Ulve og

Løver, men havde bestemt ligeledes at tage til Jyl-

!) Kancellisekretær Peder Christian Schumacher (1743— 1817), den senere

Ministerresident i Petersborg, Amtmand i Svendborg og Geheimekonferensraad.

More magazines by this user
Similar magazines