B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

114

land, da jeg kun havde kort Tid i tilbage Holmens

Tjeneste, men det manglede dog ikke paa Tilbud

saavel fra min Kaptajn som fra Divisionschefen om

at føje et Aar til og faa gode Haandpenge, men de

fik kun haanlige Svar fra mig. Tiden gik til henimod

Jul; 14 Dage før Jul fik jeg Bud fra min

Kaptajn og Kommandør med Forespørgsel om, hvorfor

jeg ikke længere vilde tjene Kongen. Jeg sva-

rede, at hvis jeg fik saa god Løn som de, saa vilde

jeg ikke begære min skel paa

Afsked, da der var stor For-

at have 15 Rigsdaler om Maaneden og

intet at bestille og at faa knap 2 Rigsdaler og ar-

bejde hver Dag og saa tilsidst,

naar man ikke læn-

gere duede, at maatte gaa ud paa Sjælland og tigge

hos Bønderne for saa at dø, uden at kunne faa

Ly nogetsteds; thi det er Bøndernes Maade naar

En mangler Klæder og dertil er syg, giver de van-

skelig Nattely. Nu havde min Kaptajn i Sinde at

arrestere mig, men betænkte sig dog, saa at jeg

slap fra ham, men min Kommandør var mere ro-

lig. Dagen efter, da jeg kom paa Holmen, gav ogsaa

mine Kammerater sig til at tale om, at jeg ikke

skulde gaa bort, men blive hos dem. Jeg svarede

ikke noget, men gik til min Vært, der sagde mig,

at der var En, som havde spurgt efter mig og vilde

komme næste Morgen. Da jeg var i Færd med at

gaa til mit Arbejde, kom der ogsaa en ung Karl,

der bad mig skrive et Par Ord lydende paa, at

han skulde tage 10 Rigsdaler hos en bestemt Mand

paa en andens Vegne. 1

) Seddelen havde han tabt,

*) Meningen er vel, at Arni Magnusson skulde kavtionere for ham.

More magazines by this user
Similar magazines