B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

116

Brød til Kongens Regiment. Hos ham gik jeg om

Dagen, men maatte ligge hos Kongens Fanger om

Natten. Jeg havde det dog bedre end paa Holmen,

naar undtages Nætterne. I Korthed, Grev Laur-

vigen 1

) tog mig ud af Fængslet paa Begæring af

min Kaptajns Frue, men jeg maatte dog nu paatage

mig 4 Aars Tjeneste for knappe Haandpenge,

og det imod min Villie, da jeg aldrig havde havt

det i Sinde. Heraf kan man se, hvor hurtigt Ulykken

kan ramme os. Jeg gik altsaa nu i Holmens

Tjeneste, tværtimod min Villie, men vovede ikke

andet, efter at jeg var frigivet. Jeg kom igen til min

Madam og blev godt modtaget, havde min Frihed

som før hver tredie Dag; men jeg fortjente kun

lidt til Hjælp til Kongens Løn.

Jeg har glemt at fortælle, at jeg engang kom i

Vanskeligheder med en Lieutenant, som jeg i Druk-

kenskab gav Ørefigen, da han sad og drak paa min

Bekostning og da lastede mine Landsmænd med

usandfærdig Tale. Nu kostede det en Livet efter

Krigslovene at slaa sin Overordnede, og jeg blev

ført i Holmens Arrest og skulde arkebuseres,

d. v. s.

der bliver med Kridt tegnet et Hjerte uden paa

Kjolen, og derefter skal de to Underofficerer, der

er de sikreste paa Haanden, skyde. Derpaa bliver

den, der har forbrudt sit Liv, ført hen til det Sted,

hvor det skal ske, og de to Underofficerer bliver

opstillet i 40 Favnes Afstand fra den, som skal ar-

kebuseres; hvis den ene skyder fejl, saa gør de

det næppe begge to. Da jeg havde været i Arresten

i) Flaadens Admiral Grev Christian Conrad Danneskjold-Laurwigen.

More magazines by this user
Similar magazines