B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

120

russiske Underofficerer var særdeles elskværdige;

de danske var meget værre saavel til at straffe som

i at lade os arbejde paa samme Maade som vi var

vante til paa Holmen. Vor Kommandør sagde, at

de skulde være skikkelige og ikke tage sig af det,

der ikke vedkom dem; de skulde vise sig, naar

vi kom til Tyrkerne, da vilde han se deres Dyg-

tighed og Mod, hvorefter de blev meget tavse og

tankefulde; men Russerne var altid glade og gode,

især de Overordnede. Jeg var altid ved Kanonerne

og lavede Karduser og Forladninger, og naar jeg

havde Vagt, var det agterude paa Skibet, hvor mine

to Kanoner var, som jeg skulde passe, og som al-

tid var ladte med Krudt og Kugler Nat og Dag.

I Korthed sagt: jeg vil hellere tjene Russerne i

10 Aar end Danskerne i 5 Dage; thi i alt hvad

der angik Forplejning, havde Russerne mere Til-

syn end de Danske. Vor kære Kejserinde holdt

meget mere med den gemene Mand end hendes

Officerer; hun var stræng imod Officererne, men

mild overfor Matroser og Soldater. Af den Grund

var Officererne hende meget underdanige og maa-

ske bange for hende, da hendes Sømænd og Sol-

dater havde fri Adgang til hende, og Generalerne

maatte vente længe

Af denne Grund var de meget bange for, at de

underordnede Sømænd og Soldater skulde klage

efter Lov til at tale med hende.

for Majestæten, især naar de vidste sig skyldige

i noget ondt. Men det er klogt af en Potentat

at være venlig imod Almuen, thi paa

den Maade

erfarer han bedst, hvorledes de Store opfører

More magazines by this user
Similar magazines