B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

121

sig? °g P aa den anden Side tager disse sig mere

i Agt.

Vi sejlede nu fra Kjøbenhavn og havde en en-

gelsk Lods, der ledsagede Skibet fra St. Petersborg

og fulgte med til Tyrkiet. Inden 8 Dage kom

vi til England, til et Sted, ved Navn Hafragras. 1

)

Her fik vi det bedste Oxekød, som jeg har set,

baade fedt og godt, og grønne Urter til Suppen;

den var saa god, at ingen Borgmester i Kjøbenhavn

vilde have været utilfreds med at spise den.

Russerne tog vel deres Part af Kødet, men Suppen

vilde de ikke smage. De fyldte en Spand med

Vand, kom deri Salt og graa Bensild, som de skar

i smaa Stykker, og spiste saa denne Suppe og var

endnu mere fornøjede med den end vi med vor.

Her laa vi omtrent i 6 Dage og havde fersk Suppe

hver Dag. Efter at vi havde gjort os klar til Rejsen,

sejledes Vest om Frankrig. Her mødte vi en

engelsk Kaper ved Nattetid, og var nærved at skyde

den isænk; men da vi talte med den, erfarede

vi, at den var fra England, og altsaa saa godt som

tilhørende vore egne Folk. Skibet havde ganske

vist taget Skade, men Folkene ikke. Kaptajnen truede

med at anklage os for Kejserinden af Rusland, men

vi gjorde kort Proces, tog Farvel og satte vor Kurs

til Middelhavet. To Dage før vi kom til Algier (hvorfra

de Røvere stammede, der plyndrede i Island) 2

)

skulde alle Soldaterne slibe deres Kaarder, og vi,

i) Saaledes Originalen, der menes vel Havre de Grace.

2) Denne Plyndring fandt Sted i Aaret 1627 paa Vestmanøerne. Paa Dansk

kan herom henvises til „Algierske Sørøveres Tog til Island Aar 1627" af Sigfus

Blondal (Nord og Syd, Januar 1899). Overs. Anm.

More magazines by this user
Similar magazines