B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

122

der var ved Artilleriet, skulde probere vort Krudt

og hvor stor Kraft det havde, hvilket skulde an-

tegnes paa Krudttønderne, saa at man i en Fart

kunde aflæse dets Kraft paa Tønden. Ved Nattetid

satte vi vor Kurs til Spanien i Retning af Gibral-

tar, som Englænderne har taget fra Spanierne. Paa

denne har Englænderne baade en Fæstning og

1

Krigsfolk. Mellem Spanien og Tyrkiet ) er der ikke

meget over en Mil. Spanien ligger paa venstre, men

Tyrkiet alle Vegne paa højre Haand. Spanierne har

Fred med Tyrkerne saa længe Solen er oppe, men

den, som om Natten er i den andens Land, har

forbrudt sit Liv, d. v. s. i Korthed: hver Dag hand-

ler de med hverandre, Tyrkerne i Spanien, Spa-

nierne i Tyrkiet, som gode Venner, men er Fjender,

naar Solen er gaaet ned. Øst for Algier saa

jeg den Ager, hvor Kain slog sin Broder Abel ihjel;

endnu i Dag kaldes den Abelsklippe tæt ved Ageren.

Vi sejlede derpaa i 14 Dage i Middelhavet,

uden at støde paa Skibe, undtagen

smaa Fiskefar-

tøjer, der blev visiterede af os, og

nogle Sager, der kunde tjene Tyrkerne til Hjælp

imod os, enten Føde eller Krudt og Kugler, Kanoner

og andet deslige. Saa opbragte vi disse Skibe

i hvilke vi fandt

og førte dem til næste Havn, hvor vi tog, hvad vi

havde Brug for af deres Ladning, og Resten blev

opbrændt tilligemed Skibet. Det var for største De-

len Franskmænd, der paa den Tid var meget hjælpsomme

imod Tyrkerne.

Herefter kom vi til et Sted ved Navn Porten-

i) Saaledes Originalen; der menes det tyrkiske Afrika.

More magazines by this user
Similar magazines