B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

123

kom, der tilhører Englænderne og

har en udmær-

ket Havn og et godt Kastel. 1

) Her laa vi længe

og reparerede vort Skib, der havde taget Skade i

den spanske Sø. Vort Skib „Asia" sejlede her fra

os med Admiral Arff, da det skulde gaa længere

ind i Havet til de tyrkiske Grænser. I denne Havn

laa vi til langt over Jul. Da vi havde repareret

havde en hollandsk Du-

Skibet, fik vi Landlov. Jeg

kat og vidste ikke, hvad jeg fik for den, thi alt

var saa dyrt, at vi fik kun lidt for vore Penge.

Jeg købte et Maaltid Mad, men maatte betale derfor

over 3 danske Mark. Jeg laa om Natten i en

Soldats Seng, der havde Vagt, men uagtet han havde

undersøgt mine Lommer om Natten, kunde han

dog ikke finde mine Penge, da jeg havde forvaret

dem i mit Halstørklæde. Mine Kammerater var

kommen i Slagsmaal om Natten, og en af dem

havde brugt Kniv, hvorfor de blev straffede, da

de kom om Bord; de stjal ogsaa Tobak fra mig,

som jeg aldrig senere fik igen. De Danske er

aldrig paalidelige overfor deres egne Kammerater,

endnu mindre overfor os Islændere, som de gerne

vil have til deres Tjenere. Jeg har aldrig fundet

Troskab hos den danske 2 Nation. ) Rus-

nogen

serne gik ofte i Land, men der indløb aldrig

Klager over dem i Portenkom, derimod blev Danskerne

ofte straffede saavel for Klammeri som for

Tyveri. Jeg hyttede mig godt alle Vegne. Russerne

i) Portenkom er et forvansket Navn paa Hovedstaden Port Mahon paa Minorca,

en af de baleariske Øer, der paa den Tid var i Englændernes Hænder.

*) Her menes naturligvis Holmens Folk og danske Matroser, som Forf.

havde havt mest med at gøre. Overs. Anm.

More magazines by this user
Similar magazines