B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

125

De russiske Officerer saa disse Mænd, der baade

havde altfor lidt at spise og en svær Sygdom at

trækkes med. Der var en Mængde, der døde, medens

vi opholdt os dér. De russiske Officerer

spurgte, om den danske Konge

ikke havde andet

at give sine Matroser end Vand og Graasten, og

de danske Officerer til at komme om-

opfordrede

bord i deres Skibe og betragte deres Folk, om de

saa saa slet ud som de andre. De danske Officerer

saa os, men kendte os ikke igen, da vi var baade

tykke og godt klædte. Det var ikke ofte, at der

2 eller 3 af

var nogen syg hos os, i det højeste

700 Mand paa hele Rejsen, selvfølgelig

inden vi

kom til Tyrkiet og i Kast med Fjenden, hvad

senere vil blive fortalt.

Vi sejlede nu videre indtil vi kom til Malta. Vi

havde sendt Bud derhen i Forvejen med Fore-

spørgsel, om vi maatte komme der ind og gøre

Indkøb af hvad vi behøvede. Vi fik det Svar, at

hvis vi kom under dansk Flag var vi velkomne,

men ikke under russisk Flag; vi sejlede altsaa ind

under det danske Flag. Malteserne var meget ven-

lige imod os, thi den danske Konge

har været

deres Skytsherre i gamle Tider. 1

) Denne er den

samme som den hellige Paulus led Skibbrud ved

paa Rejsen til Rom, som nærmere berettes i den

hellige Skrift. 2 ) Der er en stadig Brænding og mange

Skær, men kun ét Indløb. Øen er frugtbar paa alle

1) Dette hentyder til, at da i Johanniterordenen det 14. Aarhundrede blev delt

i otte „Provinser" (langue), udgjorde de nordiske Riger et af de Priorater, der

styredes af Antvorskovs øverste Prior.

*) Apostlernes Gerninger.

More magazines by this user
Similar magazines