B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

IV Denne Oversættelse er foretaget efter Forfatterens egenhændige Haandskrift, der tilhører Landsbiblioteket Haandskriftet er fra Arni i Reykjavik (Lbs. 1583, 4to.). Magnussons Slægtninge overgaaet til Pastor Hjalmar Thorsteinsson i Trollatunga (død 1819) og fra denne til hans Søn, Pastor Bjørn Hjdlmarsson sammesteds (død 1853); men til Landsbiblioteket er Haandskriftet kommet fra Redaktør Valdimar Asmundsson (død 1902). Saa vidt jeg véd, existerer der ingen Afskrifter af samme. Hvad selve Haandskriftet angaar, saa er det temmelig godt bevaret, men Skriften dog noget udvisket og Bogstaverne mange Steder utydelige paa Grund af daarligt Blæk. Om selve Oversættelsen har jeg ikke andet at bemærke end at jeg har bestræbt mig for at komme Origi- nalen saa nær som muligt, dog saaledes, at den logiske ikke led derunder. Sammenhæng Jeg skylder min varmeste Tak til Herr Bibliotekar Sigfus Blondal, der har læst min Oversættelse igennem og givet mig mange Vink med Hensyn til Sproget. Reykjavik, 26. September 1917. Pdll Eggert Olason.

More magazines by this user
Similar magazines