B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

126

Jordens Frugter, men især paa Honning; jeg an-

slog

den til at være en Mil stor. Der var kun en

Købstad, der var lille, men godt bygget, med et

Kastel paa begge Sider, naar man kommer ind i

Havnen. Her købte vi en graa Oxe, som jeg aldrig

har set Magen til, hvad Størrelsen angik, men

den var forholdsvis ikke saa fed som den var stor,

og den var meget dyr, 25 Rigsdaler, hvis jeg husker

rigtigt. Deres Brød var lavet af Hvede og ganske

sødt. En Pot Vin kostede her 3 Skilling, men samme

1 slet Daler. Vi

Slags Vin koster i Kjøbenhavn

laa her i 5 Dage. Jeg var i engang Land og drak

Vin og spiste saa mange Frugter, som jeg havde

Lyst til for 8 Skilling, men Flæsk og Kød var

meget dyrt. Indbyggerne slutter aldrig

Fred med

Tyrkerne, men lever i stadig Krig med dem, og

naar de ser, at Tyrkerne vil overvinde dem, spræn-

ger de deres Skibe i Luften, thi de véd,

at hvis

de bliver fangede, er alt Haab ude for dem. Tyrkerne

vil gerne have Fred med dem, men Ind-

byggerne, der er katolske, er meget haardføre og

stadigt paa Togt for at plyndre og myrde Tyrkerne.

Da vi gik herfra, fik vi en Lods med os til de

græske Øer; hvorsomhelst vi kom indenfor Grækernes

Grænser, var de os underdanige, da denne

Krig med Tyrkerne var brudt ud for deres Skyld.

Russerne og Grækerne har jo den samme Religion,

og de klagede for den russiske Majestæt over at

Tyrkerne overfaldt dem, skar Skægget af deres

Præster og myrdede Folket. Men skøndt det ofte

hænder, at en Græker tager en tyrkisk Kone og

More magazines by this user
Similar magazines