B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

127

en Tyrk en græsk Kone, kan de alligevel aldrig

forliges, thi Grækerne regeres af Tyrkerne, som

Tributer. Da

plager dem med Skatter og ulovlige

vi kom, havde denne Krig varet i 3 Aar og Russerne

altid sejret, skøndt de havde mistet en Mængde

Mennesker, og de fleste Tyrker var fra de græske

Øer blevet drevne i Land. Da vi kom til disse

Øer, var Grækerne os derfor underdanige

i alt.

De kom til os med Mælk og Ost, Brød og Kød,

og Olie, som de plejede at stege Fisk i, den de

kalder Riba, som er meget smaa og søde af Smag;

de bager ogsaa deres Brød i Olie. Vor Præst prækede

i deres Kirker, som er særdeles smukke med

kunstfærdige Malerier, saa mesterlige, at jeg aldrig

har set deres Lige. Hver Søndag var Kirken saa

fuld, at der stod en Mængde Mennesker udenfor

Kirkedørene. Russerne skikkede sig meget godt

ved disse Gudstjenester, korsede sig og bukkede

ofte.

Vi fik at vide af Grækerne, hvor vi kunde faa

Oxer og Faar hos de Tyrker, der endnu maatte

bo paa de græske Øer. Grækerne gik selv med i

vor Baad og vi kom tilbage med Oxekød, som vi

tog, hvorsomhelst vi kunde faa fat i det hos Tyrkerne.

Undertiden maatte vi bruge vore Bøsser,

naar de gjorde Modstand. Engang

fik vi fire store

Oxer, som de slagtede saaledes i Land,

Kroppen i 4 Stykker med Huden paa og lod Indvoldene

ligge. Kødet var ikke fedt, da Kreatu-

at de skar

rerne gaar paa Græs hele Aaret, og om Vinteren

regner det meget. Naar vi ikke kunde faa mere

More magazines by this user
Similar magazines