B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

129

af særlig svært Tømmer, der vilde passe til det

har i hele sin

største Orlogsskib, som Kongen

Flaade. Der var to Morterer paa hver Side, saa

store, at de kunde rumme en voxen Mand. Deres

Kugler var hule indvendig med et stort Hul paa

Siden, af Form som et Svaneæg og af Størrelse

som en Fjerdingspand. Bomben blev fyldt med

Svovl, Harpix, Skraa af sort Glas, som var meget

tykt, og rustede Jærnstumper, samt Krudt. Derpaa

blev der af tyk Karduspapir lavet en Kardus saa

tykt som et Lys, fyldt med sammensmeltet Har-

pix og

Svovl. Dens ene Ende naaede ned i det

Indre af Bomben, men den anden Ende i dens

Fænghul. Der skal vistnok 50 Pund Krudt eller

mere for at bringe Bomben til sit Maal, der kan

være 1

/B eller Ve a ? en Tingmandsvej [= 5 Mil]

borte. Disse 50 eller 60 Pund Krudt, efter Krudtets

Styrke, kommer først i Kanonen, der skal ud-

slynge Bomben, og saa snart den udslynges, tændes

Kardusen, saa man ser ligesom en Stjerne ved

Nat, men den bruges ogsaa mest ved Nat. Om

Dagen gøres alt i Stand; der udregnes, hvor langt

vi er fra Stedet og hvor længe Bomben vil være

om Vejen, thi hvis Kardusens ene Ende, der lig-

ger inde i Bomben, begynder at brænde paa Vejen,

springer den og dens giftige Indre i 1000 Stykker,

hvad den ikke skulde gøre, før den naar sit Maal,

hvor den skal gøre stor Skade; og fra Skibet ser

det da ud som hele Stedet staar i lys Lue. Det

skal ogsaa bemærkes, at hvis Kardusen ikke er

nær ved at tænde Bombens Indre, naar den kom-

More magazines by this user
Similar magazines