B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

130

mer til sit Maal, kan Fjenden slukke den brændende

Kardus, uden at den gør nogen Skade. I

Luften gaar den ud fra Kanonen som en Regnbue,

1

men ikke som en Kugle. )

Da vi kom ud for Kastellet i i

Negropontus og

det samme vi kastede vore Ankre,

fik vi Skud fra

Kastellet, hvorved vi mistede vor Bergineraa, 2

) vor

Kranbjælke, vor Forre-Bramstang, og Kuglerne

susede tæt forbi os, saa at vi hørte deres Hvinen

i Luften, men ikke kunde se dem,

før de faldt i

Søen, maaske 10— 12 Favne paa den anden Side

af Skibet. Jeg var Konstabel, og mine to Kanoner

laa agterude paa Skibet. Da vi havde skudt fra

Styrbordssiden, drejede vi Skibet om paa Bagbordsssiden,

og jeg havde 9 Mænd under mig, der

skulde lade Kanonerne og dreje dem til eller sigte.

Jeg saa skyndsomt op for at befale Folkene at sigte

højere, men saa da kun Haaret og en Del af Hjærnen

af min Vice-Konstabel; mere var der ikke til-

bage af ham. Kanonilden var svær ombord, Røg

og Damp overalt. To Gange satte vi Ild paa Byen,

men Tyrkerne slukkede den igen. Vor Kommandør

flyttede ikke Skibet den hele Dag, og om Natten

havde vi den Ære at hilse den tyrkiske Kommandant

ved at sende ham 60 Bomber ind i Staden,

saa at han tænkte paa at dræbe alle Grækere, der

boede i Negropontus. Næste Morgen Kl. 9 kom

Admiralskibet med hvidt Parlamentærflag og sendte

bad om

en Græker i Land til Kommandanten og

i) Morterer udkaster deres Projektiler i høje, krumme Baner, og ikke som

Kanoner i flade Baner.

*) Bergine- eller Bagineraa er Mesanmastens underste Raa.

More magazines by this user
Similar magazines