B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

134

40 Feltslanger, d. v. s. Kanoner af Metal, samt med

Hakker og Spader og 80 Kurve, der var blevet

lavede i Tasor og var saa høje, at de gik en voxen

Mand til Brystet. Da vore Folk kom i Land, fyldte

Soldaterne disse Skansekurve med Ler og Jord,

og stillede Kanoner mellem Kurvene. Da dette var

kommet i Stand, blev der sendt Bud til Komman-

danten om at lade sine Folk komme ud til Slag

eller overgive Kastellet til os med det samme. Derpaa

marscherede 8000 tyrkiske Soldater ud under

saa dejlig Musik, at jeg aldrig har hørt noget lignende;

Instrumenternelignede Basuner. DaTyrkerne

havde taget Stilling i den rette Skudvidde fra

vore Folk, var vort Krudt meget kraftigere end

deres, hvorfor de maatte rømme, men Russerne

rykkede nærmere mod Staden og byggede nye Skan-

ser, og Resultatet blev det samme igen. Tilsidst

trak den hele tyrkiske Styrke sig ind i Staden og

lukkede alle Portene. Men efter en halv Times Tid

udbrød der Ild paa over 50 Steder i Byen, og

inden kort Tid stod den hele Stad i Flammer. Vi

holdt op med at skyde, efter at vore Folk var

kommet derind, hvilke var henved 60 Tusinde [?],

men Staden skulde ialt have 12 Tusinde Indbyggere

[?]. Da Staden begyndte at brænde, blev der

saa lyst paa Skibene, at vi godt ved Midnat kunde

have set en Hattenaal paa Dækket, og alligevel laa

Skibene 3

/é Sømil fra Land. Herefter skød de Brand

i de to Orlogsskibe, som stod under Bygning paa

Land, og i Galejen, samt i de Huse, hvor Skibenes

Takkelage var, saavel som i Tjæretønder og

More magazines by this user
Similar magazines