B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

135

andet Materiale, som kostede mange Tusinde Rigsdaler.

Næste Morgen Kl. 8 kom jeg i Land og da

var hele Staden brændt, undtagen to Huse, som

stod yderst ude ved Volden. Kvinderne var i Færd

med at bære deres Børn op i Kastellet, men Rus-

serne lavede Miner for at sprænge

hele Kastellet

i Luften med alle de Mennesker, som dér befandt

sig. Jeg saa ogsaa Strømme af Brændevin, Sæbe

og Vin flyde fra Kastellet og de omliggende Pakhuse,

det var en Ynk at se. I dette Øjeblik kom

Kommandantens Kone ombord i Admiralens Skib

og betalte ham alle de Omkostninger, han havde

havt ved at opbrænde Staden. Der blev da strax

hejst Flag, for at alle de, som var i Land, strax

skulde komme ombord, og ikke røve mere i Land,

men hvad de allerede havde faaet, skulde de have

Lov til at beholde. Vore Soldater kom ombord

berusede, vrede over,

sprænge Kastellet i Luften, og

at de ikke fik Lov til at

truede med at skrive

til Majestæten af Rusland om Sagen, hvorfor nogle

af dem fik Straf. Ved Middag kom alle Kaptajnerne

ombord i Admiralskibet og holdt Raadslagning, som

de Gemene ikke fik nogen Besked om. Derefter

blev der skudt Victoria og afholdt Gudstjeneste

med stor Højtidelighed.

Herefter tog vi til Michol [?], hvor vi laa længe.

Her fik vi Ordre om at gaa til Sidon 1

) med tre

Orlogsskibe, for at sulte Sidoniterne ud og afspærre

Staden fra al Fouragering. Tilsidst hørte vi,

at et Brød, der vejer 7 Lod, kostede 24 Skilling.

i) Maaske den berømte gamle By Sidon i Palæstina, Syd

for Beirut.

More magazines by this user
Similar magazines