B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

IOktobermaaned

i Aaret 1753 rejste jeg fra Island

med Skibsfører Mørk fra Bornholm med Fiskekutteren

„Frederiksønske", som Kong Frederik den

Femte havde skænket Island 1

) og som Landfoged

Skuli Magnusson havde Opsyn med. Vi gik fra

Reykjavik om Formiddagen og kom til Vestmanøerne

om Natten. Da kom der en meget stor Hval,

som fulgte med os i to Dage og en Nat. Vi kastede

for den nogle gamle Fisketønder, som den knuste.

Den holdt sig hele Tiden tæt ved Roret, men allige-

vel gjorde den os ikke nogen Fortræd. Vi sejlede

for god Nordost-Vind, som varede i 9 Dage, ind-

til vi fik Fuglø i Sigte, der tilhører Kongen af England.

Indbyggerne af denne var mørkladne af Ansigtsfarve

og korpulente. Der fandtes hverken Køer

eller Faar, efter hvad Mandskabet fortalte; Indbyg-

gerne levede hovedsagelig af Fisk, Fugle, Æg og

stundom Sælhundekød. Der var en stor Mængde

Søfugle, det vil sige Maager, Aalemaager, Terner,

Skarve og den Slags Fugle. Nu havde vi 80 Mil

igen til Norge, men saa forandredes Vindretningen

til Sydost, hvorved vi drev saa langt tilbage, at vi

J ) Rettere: Islands Fiskeriselskab eller Interessentskab, der blev oprettet

1751—1752 paa Initiativ af Landfoged Skuli Magnusson. Overs. Anm.

More magazines by this user
Similar magazines