B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

137

en Albaneser, der er det grusomste Folkefærd, kom

bag paa Kolossen og

stak sit Sværd mellem hans

Skuldre, saaledes at Spidsen kom ud nedenfor Brystet;

men da den Gamle fik sit Dødssaar, kastede

han begge Sværdene op i Luften, saa det sang, og

faldt om paa Ryggen, medens Blodet strømmede

ham ud af Kroppen. Saaledes døde han med Heltemod.

Sønnen var forude paa Skibet og da han saa,

at Faderen var død, undlod han at værge sig, men gik

villig sin Død imøde. Russerne huggede hans Hoved

fra Kroppen efter først at have afført ham hans

Klæder. Derefter begyndte vi at rense Dækket med

Vand og kastede de døde Kroppe, der laa paa Dæk-

ket, overbord, undtagen Fader og Søn, som vi bragte

med os til Orlogsskibet, og derhen bragte vi ogsaa

det tyrkiske Skib, der var fuldt lastet af Korn.

Dette skete henimod Daggry. Vor Kommandør Bas-

balle var oppe, da vi fortalte denne Begivenhed.

Alle Luger paa det tyrkiske Skib blev tillukkede,

da vor Kommandør troede, at der var Penge skjult

ombord, da saa mange Mennesker havde givet sit

Liv bort for det; men han betænkte ikke, at Hungeren

er en haard Herre, og at der var Hungersnød

i Staden. Tidlig om Morgenen blev Skibet visiteret,

men det viste sig ikke at indeholde andet end

Hvede, 300 Tønder, hvis jeg husker ret. Fader og

Søn blev kastede i Søen, og paa den Gamle blev

der talt 18 farlige Saar og det nittende, hvoraf han

døde. Da de kom i Vandet, laa deres Hoved og

Fødder under Vandet, men Midten flød ovenpaa,

saa længe vi kunde se. Vor Doktor sagde, at de

More magazines by this user
Similar magazines