B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

138

da alt Blodet var strømmet

umuligt kunde synke,

ud af deres Kroppe. Vi tog Hveden og alting, som

var i Skibet, men Skroget brændte vi, og slutter jeg

saa hermed.

Vi laa endnu fremdeles stille i Sidonsbugt, undtagen

naar vort Mandskab tog ud paa Togt med

Grækerne her og der paa Øerne, hvor Tyrkerne

vi skulde

opholdt sig. En Dag var det godt Vejr, og

Vi kom til

have fat i noget til vort Livs Ophold.

en 0, hvor der boede Tyrker. Da de saa os, løb

de alle ud i Skoven, undtagen to Kvinder, der

ikke gik hjemmefra. Den ene var svanger, men

den anden ikke. *) Da vi havde faaet noget

med os, d. v. s. Oxer og Beder, som var meget

magre, gik vi tilbage og fortalte Basballe, hvorledes

Russerne havde opført sig mod disse to Kvin-

der. Han svor at ville hævne dem og sagde,

at nu

skulde der ingen Skaansel vises dem. Han meldte

Sagen til den russiske Admiral, der gav Ordre til,

at de skulde kattes i 3 Dage, 50 Slag hver Dag,

men alligevel blev de lidt skaanet, saaledes at de

ikke fik fuld Straf; men det varede dog nogen Tid

inden de kom til Kræfter igen, hvad der ikke var

til at undres over.

Nu fik vi Ordre til strax at sejle til Parofs] og

faa ny Ordrer, der lød paa, at de danske Tømmermænd

og Skibsfolk nu kunde faa deres Afsked,

men hvis de vilde være Matroser, blev dette dem

tilladt, hvilket Basballe skulde forespørge dem om.

i) Udg. mener at burde skaane Læserne for Beretningen om disse Kvinders

Mishandling.