B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

140

fører til Kjøbenhavn og jeg var i den Tilstand, jeg

her har fortalt om. løvrigt tog en dansk Lieute-

nant med os, der skulde paase, at vi blev godt

behandlede. Han skaffede mig en Mand, der skulde

passe mig, hvad denne gjorde efter sin Ære, som

bestod i, at han spiste den Mad, jeg skulde have,

men hverken saa til mig eller hjalp mig i min Nød,

saa at jeg laa som et udkastet Kadaver, som ingen

vilde se til. Jeg ønskede, at jeg var død og at Søen

var bleven min Grav. Saaledes gik denne Rejse,

uden andre Tildragelser.

Da vi kom til Kjøbenhavn, var der Hunger og

Dyrtid. Jeg havde Brød, som jeg havde lagt til Side

paa Rejsen, hvilket jeg tog med mig i Land, og

jeg maatte betale de Matroser, der bar mig til det

liderlige Tyvepak, som jeg nu skulde logere hos,

nemlig blandt Matroser i Nyboder. 1

) Nu sultede

hele dette Pak, ja selv Sergeanten med. Jeg kunde

ikke faa sendt Bud til nogen af dem, jeg kendte,

før langt senere, efter at mine Penge var sluppet

op. Da kom min Søn Thorlev 2 )

til mig, der lærte

Garverhaandværk i Prinsens Gade hos en tysk

Mester og ikke kunde yde mig nogen Hjælp. Der

kom ligeledes Student Teitlir Olafsson?) alene i

den Hensigt at narre Penge fra mig, i Fald jeg

havde nogen. Jeg hørte kun Eder og Forbandelser

fra dem, der stjal de Penge, som jeg laante i Staden,

for Mand-

!) Rimeligvis til en af de Sygestuer, som var i oprettet

skab, der ikke havde smitsomme Sygdomme.

S) Om denne Søn, se Indledningen.

Nyboder

3

) En islandsk Student, der en Tidlang opholdt sig i Kjøbenhavn og havde det bedste Rygte. Overs. Anm.

ikke

More magazines by this user
Similar magazines