B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

141

indtil mine Rejsepenge forfaldt, da jeg ikke kunde

staa op eller sende Bud til dem, der vilde have

kunnet hjælpe mig. Dette var en streng Skole. Efter

en Tid kom en Tømmermand, der lavede to Krykker

til mig, en til hver Arm. Saa. gik jeg ud i Staden

og fik dér et andet Logis. Det var i Begyndelsen

godt, men da jeg fik mine Penge, begyndte Tyvepakket

igen at stjæle fra mig, saa jeg atter maatte

finde mig et nyt Logis. Jeg flyttede da ud paa Christianshavn

til en Kone, der var gift med Tømmermand

Stefan Bj6rnsson y der snart ventedes hjem

fra en Rejse til Vestindien. Hun opførte sig skikke-

ligt imod mig i Begyndelsen,

endskøndt hun var

drikfældig. Hendes Mand havde en daarlig Rejse

og maatte ligge længe i Norge om Vinteren for at

reparere Skibet. Hun skrev da til ham, men fik

aldrig noget Svar. Da Skibet var blevet sat i Stand,

kom det til Kjøbenhavn, men Stefan tog Hyre til

Amsterdam og giftede sig dér. Konen blev gal og

slog sig til Drik og Utugt, saa jeg maatte flytte der-

fra, da hun troede, at jeg havde skrevet til ham

om hendes liderlige Levnet, hvori jeg dog var uskyldig,

løvrigt var bemeldte Stefan den tredie, der

saaledes var rømt fra hende, thi blandt andre

Fejl var hun ogsaa meget ødsel. Hun havde en

Søsterdatter, der ligeledes var gift, og hvis Mand

paa samme Maade var gaaet fra hende. Min Søn,

Torlev, fik et Drengebarn med hende, der blev

døbt Markus efter sin Bedstefader, men han maatte

gaa fra sin Haandværkslære, slap dog uden Straf

og rejste hjem til Island.

/

More magazines by this user
Similar magazines