B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

143

var bleven behandlet; mine Søskende havde solgt

9 Hundreder i en Gaard, der tilhørte mig, men

alligevel havde hun faaet usle Klæder og ringe Føde,

men maatte arbejde strængt. Dette blev jeg vred

over og solgte min Gaardslod; Pengene brugte jeg

til mine Rejseomkostninger, undtagen hvad jeg gav

1

Ketilsson ) var

min Datter. Sysselmanden Magnus

i alle Heseender ugunstig stemt imod mig, derfor

bestemte jeg at rejse bort. Først tog jeg til Reykjavik,

derfra til Helgastadir til min Fætter, Pastor

fon, og tilsidst til Præstegaarden Hof i Vopnafjord

til min Fætter, Pastor Gudmund. Hans Datter, Gudrun,

var gift med Pastor Skafti Arnason, til hvem

jeg solgte min Hest, men Ridetøjet er endnu ube-

talt og Præsten er død for længe siden. Her opholdt

jeg mig i næsten 3 Uger ved Høbjærgning

for en ringe eller ingen Betaling. Jeg gik saa til

Handelsstedet i Vopnafjord og talte med Købmanden,

der bød mig velkommen til at rejse med ham.

Da jeg kom ombord, blev jeg velvilligt modtaget

af Matroserne; jeg tog mig af Roret og styrede to

Glas, rebede og beslog Sejl ligesom Skibsfolkene,

saa at jeg slap fri for at betale Rejsepenge. Vi var

5 Uger om Rejsen.

Vi kom til Arendal, hvor vi opholdt os en Uges

Tid. Dér fik vi en Købmand med os, som var kommen

fra Finmarken og vilde søge en bedre Plads

i Kjøbenhavn, men maatte rejse tilbage igen om

Foraaret, da han ingen Plads kunde finde. Han talte

i) Magnus Ketilsson (1730—1803; blev Sysselmand i Dala Syssel

1754. Han

har gjort sig bekendt ved historiske, juridiske og landøkonomiske Skrifter.

More magazines by this user
Similar magazines